14. ปฏิบัติการสาธิตครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1 (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)


วันที่ 24/04/2018 (08:00) | ถึงวันที่ 24/04/2018 (08:30)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก