ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ(ข้อเสนอแนะหลักสูตรและการบริหารการเงินสำหรับวัยทำงาน)


วันที่ 25/04/2018 (08:30) | ถึงวันที่ 25/04/2018 (13:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก