สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2


วันที่ 24/04/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 24/04/2018 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2


กลับไปหน้าหลัก