ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ


วันที่ 02/04/2018 (15:30) | ถึงวันที่ 02/04/2018 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก