ประชุมชี้แจง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทุนวิจัยของชาติและแนวทางการเตรียมขอทุนวิจัยในปี 2563


วันที่ 09/04/2018 (14:00) | ถึงวันที่ 09/04/2018 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก