นัดพบนักศึกษาอภิปรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (กรณ๊ศึกษาที่ 2)


วันที่ 10/04/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 10/04/2018 (15:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก