ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ภาคสาขาหลัก ประจำปี 2561


วันที่ 27/04/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 27/04/2018 (16:30)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก