ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน


วันที่ 23/04/2018 (16:30) | ถึงวันที่ 23/04/2018 (20:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก