ประชุมผู้รับเหมาก่อสร้าง


วันที่ 30/04/2018 (14:00) | ถึงวันที่ 30/04/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก