1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


วันที่ 02/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 02/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก