1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น


วันที่ 13/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 13/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก