1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน


วันที่ 20/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 20/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก