1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ


วันที่ 18/09/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 18/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก