1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล


วันที่ 17/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 17/09/2019 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4



กลับไปหน้าหลัก