1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Workshop: Product Concept วางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งไขข้อข้องใจ ประเด็นติดขัดต่างๆ)


วันที่ 14/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 14/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก