1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug


วันที่ 24/09/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 24/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก