1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :10.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่


วันที่ 10/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 10/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก