1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้รับประทาน


วันที่ 30/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 30/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก