1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 12. ปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้ภายนอก


วันที่ 30/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 30/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก