1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 20. ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)


วันที่ 15/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 15/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก