กิจกรรมเสริมทักษะ ชั้นปีที่ 1 การนำเสนอเชิงวิชาการ/การพูดในที่สาธารณะ


วันที่ 12/09/2019 (12:00) | ถึงวันที่ 12/09/2019 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก