1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC


วันที่ 25/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 25/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก