1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics


วันที่ 20/09/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 20/09/2019 (17:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก