1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12. Correlation and Regression Methods 12.1. Correlation coefficient 12.2. Coefficient of determination 12.3. Model building


วันที่ 12/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 12/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก