กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2


วันที่ 23/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 23/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก