ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) จัดเตรียมสถานที่ เวที แสง และเสียง


วันที่ 06/09/2019 (13:30) | ถึงวันที่ 06/09/2019 (15:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก