สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (เก็บตัวก่อนสอบ)


วันที่ 26/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 26/09/2019 (15:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3


สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (เก็บตัวก่อนสอบ)


กลับไปหน้าหลัก