ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3


วันที่ 16/09/2019 (15:00) | ถึงวันที่ 16/09/2019 (19:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก