ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562


วันที่ 23/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 23/09/2019 (11:30)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก