พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นศภ.วิชรุดา ประเคน


วันที่ 27/09/2019 (18:00) | ถึงวันที่ 27/09/2019 (20:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก