ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ


วันที่ 17/09/2019 (11:30) | ถึงวันที่ 17/09/2019 (13:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ


กลับไปหน้าหลัก