สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2562 : 1502 225 ปฏิบัติกาารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1


วันที่ 26/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 26/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2562 :  1502 225 ปฏิบัติกาารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

(เก็บตัวนักศึกษากลุ่มที่ 1 หลังการสอบ)


กลับไปหน้าหลัก