ิอภิปรายกรณีศึกษา แยกกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล


วันที่ 23/09/2019 (17:00) | ถึงวันที่ 23/09/2019 (18:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


ิอภิปรายกรณีศึกษา แยกกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ


กลับไปหน้าหลัก