Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2


วันที่ 25/09/2019 (17:00) | ถึงวันที่ 25/09/2019 (19:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2

ดร.ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์

(นางสาววริศรา ผุดผ่อง)


กลับไปหน้าหลัก