ปรึกษาอาจารย์ในการทำเคส กลุ่ม .อไพจิตร โดย วริศรา


วันที่ 30/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 30/09/2019 (11:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก