1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 11 : โภชนบำบัดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง


วันที่ 30/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 30/06/2020 (16:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก