1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based)


วันที่ 01/06/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 01/06/2020 (12:00)


สถานที่ : PH205 ห้องสอนออนไลน์กลับไปหน้าหลัก