1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก


วันที่ 30/06/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 30/06/2020 (12:00)


สถานที่ : PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1กลับไปหน้าหลัก