ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่6/2563


วันที่ 15/06/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 15/06/2020 (13:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่6/2563

เวลา 09.00 - 13.00 น.


กลับไปหน้าหลัก