ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ


วันที่ 22/06/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 22/06/2020 (13:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ

เวลา 09.00 - 13.00 น.


กลับไปหน้าหลัก