1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation)


วันที่ 29/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 29/09/2020 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3



กลับไปหน้าหลัก