1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 11. การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา (มอบหมายรายงานกลุ่มสำหรับเก็บคะแนน ส่งภายใน20ตุลาคม63 ที่ตู้/กล่องรับงานวิชานี้ ชั้นสี่คณะเภสัชศาสตร์ )


วันที่ 24/09/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 24/09/2020 (11:00)


สถานที่ : PH205 ห้องสอนออนไลน์กลับไปหน้าหลัก