1503 325-เภสัชเคมี 2 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)


วันที่ 11/09/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 11/09/2020 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก