ประชุมเลือกแหล่งฝึก


วันที่ 09/06/2020 (16:00) | ถึงวันที่ 09/06/2020 (19:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก