1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 . การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ (Analysis of categorical data)


วันที่ 29/09/2020 (16:00) | ถึงวันที่ 29/09/2020 (19:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก