หารือการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ ของห้องปฏิบัติการ


วันที่ 17/06/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 17/06/2020 (11:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก