ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ (ครั้งที่ 3)


วันที่ 19/06/2020 (15:30) | ถึงวันที่ 19/06/2020 (18:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก