ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)


วันที่ 29/06/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 29/06/2020 (12:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก