1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Introduction to human anatomy and physiology laboratory)


วันที่ 26/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 26/06/2020 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก