23. ปฏิบัติการที่ 14 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)


วันที่ 20/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 20/09/2020 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก